Sociëteit 'De Ro(o)de Leeuw'

Sociëteit ‘De Ro(o)de Leeuw’ brengt op informele wijze dga’s/ceo’s samen van bedrijven in de Achterhoek, ruwweg binnen het gebied Arnhem, Zutphen, Enschede en Kleef. De Sociëteit telt ongeveer 125 leden uit het Achterhoekse bedrijfsleven en ademt een klassiek sociëteitskarakter. Sociëteit ‘De Ro(o)de Leeuw’ houdt 7 à 8 bijeenkomsten per jaar, waarvan de meeste met een gastspreker, die een aan een actueel dan wel tijdloos thema gerelateerde voordracht houdt. Onderstaand een overzicht van gastsprekers van de Sociëteit door de jaren heen.